Meta-verhaal

Energie neemt de vorm aan van gedachten en gedachten die van woorden. De woorden stromen deze tijd de wereld rond. Heen en weer, scherm op en scherm af. ’s Ochtends in de rechterbalk van facebook waar ze kan zien wie online is, elf uur in de voormiddag als er massaal op sociale media gechat wordt…

Read more Meta-verhaal

Het huis

Je bent altijd alleen, toch ben je nooit echt alleen. Op deze plek ben je omringd door toeschouwers. Ik veronderstel dat je weet dat je dan je intimiteit opgeeft. In ruil daarvoor krijg je eten en pillen op vaste tijdstippen. En begeleiding. 24/7.

Read more Het huis

De wet van het uitgesloten midden

Het leven wordt gekenmerkt door polariteit. Licht-donker, koud-warm. Goed-slecht. Is iets niet het één, dan is het het ander. Dat heet de wet van het uitgesloten midden. Het helpt om de menselijke soort ook op te delen in duale categorieën. Bijvoorbeeld in zij die ramen en deuren dichthouden tijdens de zomerhitte en zij die stiekem…

Read more De wet van het uitgesloten midden

Wat zijn wij meer dan onze verhalen? Theorieën en paradigma’s, hechtingsstijlen en analyses … als ik wou, kon ik elk menselijk handelen categoriseren. Therapie biedt een taal om uitdrukking te geven aan datgene wat ons treft. Maar al heb ik geen woorden om te zeggen dat er meer is dan strategieën en behoeftes, ik kan…

Read more

Verhaal

Zal ik je vertellen van een vrouw zo bijzonder?  Haar leven vaak omschrevendat je het kan dromen met je ogen openen een wakker hart.

Read more Verhaal

Op een dag word je geworpen, een steentje valt centraal.  Jouw landing op het water een ogenblik totaal.

Read more