Deze stad ontknoopt haar duivels en ontrafelt dna.
Ze verandert haar figuur.
Ze botoxt en ze bypast.
Ze is goedkope duur.

Ge verzoekt haar en bezoekt haar.
Ge zwiert ‘s nachts drie dagen door.
Ge verdrinkt want ze draakt geniepig maar
ze is de schone schijn, ze proeft in tongen in uw oor.

De smaak van rot genot plakt ‘s ochtends in uw mond.
Uw buik bonst en uw kater beukt op straat.
Ge staat op en kijkt vertroebeld.
Vale lijnen versnijden haar gelaat.

Deze stad woelt wakker.
Hijst een vuile legging over haar breed gat.
Ge kunt ‘t best verdwijnen.
Ge hebt genoeg van haar gehad.

De dag scheldt en kwelt haar maat vol,
zij sloft om sigaretten en om bier.
Ge ontluistert naar haar glinster,
zij verzadigt van vertier.